Popis vzdělávací akce

MPP jako hlavní dokument školy zajišťující prevenci a intervenci v rámci rizikového chování žáků. Co je jeho součástí, jak ho tvořit, kdo za něj zodpovídá? Je krizový plán školy povinná dokumentace či nikoliv, co by mělo být obsahem krizového plánu? Na tyto a další otázky se dozvíte odpovědi v rámci webináře

Podrobnější informace

Lektorkou webináře je Mgr. Marika Kropíková - speciální pedagožka a soudní znalec pro obor: školství a kultura, odvětví: pedagogika, specializace: speciální pedagogika, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, logopedie.

Detaily akce

Číslo akce: AK04493
Doporučeno pro:
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 1 060 Kč
Termín akce od: 21. 6. 2021 – 13:00
Termín akce do: 21. 6. 2021 – 18:30
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 21. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 20. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
Lektor: Mgr. Marika Kropíková