Popis vzdělávací akce

Obsahem webináře budou informace ministra školství k aktuální revizi RVP ZV, které vydalo MŠMT ve formě opatření. Jaká je povinnost školy zapracovat změny, do jakých termínů je potřeba zapracovat změny. Lektor se bude zaobírat otázkou vyčkat, nebo začít přetvářet ŠVP okamžitě?

Podrobnější informace

Lektorkou webináře je Mgr. Marika Kropíková - speciální pedagožka a soudní znalec pro obor: školství a kultura, odvětví: pedagogika, specializace: speciální pedagogika, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, logopedie.

Detaily akce

Číslo akce: AK04506
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 590 Kč
Termín akce od: 6. 5. 2021 – 12:30
Termín akce do: 6. 5. 2021 – 14:30
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 6. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 5. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
Lektor: Mgr. Marika Kropíková

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.