Popis vzdělávací akce

Na webináři získáte základní orientaci v problematice alternativních zdrojů financování a praktické rady k jejich získání a správě. Získáte ucelený přehled o možnostech, jak získat finanční prostředky nad rámec přidělených zdrojů, a to ať již jde o doplňkovou činnost, projekty či dary.

Detaily akce

Číslo akce: AK04510
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 800 Kč
Termín akce od: 20. 5. 2021 – 14:00
Termín akce do: 20. 5. 2021 – 16:00
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 20. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 7. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
Lektor: Ing. Petra Schwarzová