Popis vzdělávací akce

Stravování v závislosti na výživových doporučeních a postojích dětských strávníků: • Vytváření postojů dětí k výživě, k potravinám a jejich chuťovým vlastnostem • Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky + grafická znázornění výživových doporučení • Nutriční doporučení MZD • Zdravá školní jídelna – projekt SZÚ

Podrobnější informace

Níže uvedené webináře mohou být samostatné, ale jsou tematicky propojené. Vzhledem k rozsahu služeb a náplni školního stravování se problematice lépe porozumí v souvislostech. - Postoje dětských strávníků k výživě a výživová doporučení, - Jak pracovat se spotřebním košem, - Jak si poradit s požadavky strávníků a diety ve školním stravování

Detaily akce

Číslo akce: AK04602
Doporučeno pro:
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 650 Kč
Termín akce od: 28. 7. 2021 – 08:30
Termín akce do: 28. 7. 2021 – 10:30
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 28. 7. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 28. 7. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Bc. Anna Packová - metodik školního stravování, Státní zdravotní ústav Brno.

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.