Popis vzdělávací akce

Vedoucí školní jídelny se denně dostává do mnoha složitých situací. Některé musí řešit jako člověk a s využitím osobních zkušeností, jiné přísně podle práva a často i se zřetelem k možnostem jejich financování. Webinář předvádí vybrané situace z těchto oblastí: strávníci (jejich povinnosti a nárok na oběd); zaměstnanci (pracovní smlouvy, dohody, volna, překážky v práci, náplně prací a financování platů); příspěvkové organizace (vztahy se zřizovatelem, zřizovací listina, vnitřní řád, stravování jiných strávníků než žáků); hygiena a HACCP; potraviny a jídelníčky (výběr a cena potravin, spotřební koš, pravidla pro jídelníčky); ekonomika a hospodaření (význam kalkulací stravy, sledování finanční bilance, výběr stravného a vymáhání dluhů; efektivní hospodaření ŠJ (podle zákona o majetku ČR, kontroly). Ukazuje, jakými právními předpisy se tyto oblasti řídí. Zvláštní pozornost věnuje vztahu k financování potravin, mezd a ostatních režií.

Detaily akce

Číslo akce: AK04604
Doporučeno pro:
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 850 Kč
Termín akce od: 15. 6. 2021 – 08:30
Termín akce do: 15. 6. 2021 – 11:00
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 15. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 15. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce Jídelny.cz a přední znalec problematiky spotřebního koše.

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.