Popis vzdělávací akce

V rámci semináře budou účastníkům představeny základní principy výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti, které ještě neumí číst a psát. Formou praktických ukázek a videí budou předány některé způsoby, jak s touto cílovou skupinou pracovat při výuce ČDJ a podpořit tak začlenění dětí s OMJ do českojazyčného prostředí. Účastníci budou aktivně zapojeni do diskuzí a jsou pro ně připraveny aktivity, ve kterých si budou moci nabyté poznatky ihned prakticky ověřit.

Podrobnější informace

Workshop je vhodný především pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ v mateřských školách, případně učitelům, asistentům a vychovatelům pracujícími s dětmi 1. třídy ZŠ. Seminář je vhodný pro naprosté začátečníky ve výuce ČDJ pro děti i pro mírně pokročilé, kteří chtějí načerpat inspiraci.

Detaily akce

Číslo akce: AK04607
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 890 Kč
Termín akce od: 24. 5. 2021 – 13:00
Termín akce do: 24. 5. 2021 – 16:15
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 24. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 24. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: MgA. Petra Lacinová_ lektorka a metodička výuky češtiny jako druhého jazyka

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.