Akční text

8hod webinář rozdělen na dva dny 25. a 26.5. 2021

Popis vzdělávací akce

Vzdělávací program je zaměřen na aktuální teoretické, ale i praktické otázky související s procesem inkluzivního vzdělávání a výchovy žáků s autismem. Součástí vzdělávacího programu je seznámení s možností podpory asistenta pedagoga. Obsahem vzdělávacího programu jsou nové poznatky z oblasti diagnostiky autismu a jejich přínos při sestavování individuálních intervencí. Nedílnou součástí je také nástin komplexní poradenské sítě zajišťující speciálně pedagogickou podporu, ale také úzkou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a rodinou. Vzdělávací program je obohacen video ukázkami, metodikou a pracovními listy.

Podrobnější informace

Lektorka Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková je autorka publikace: Strukturované učení pro žáky s autismem (s přihlédnutím k postižení zraku a mentální retardaci).Zabývá se poruchami autistického spektra, pedagogickou diagnostikou ADHD, práci s dětmi s poruchami chování, mentorských dovedností učitelů, dlouhodobá spolupráce s ČŠI.

Detaily akce

Číslo akce: AK04623
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 1 140 Kč
Termín akce od: 25. 5. 2021 – 13:00
Termín akce do: 25. 5. 2021 – 17:00
Rozsah hodin: 8hod.
Termín začátku akce: 25. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 24. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.