Popis vzdělávací akce

Webinář je zaměřen na pomoc koordinátorům ŠVP, vedení škol a pedagogickým pracovníkům základních škol v základní orientaci ve změnách a nutných úpravách v ŠVP ZV, které souvisí s revizí RVP ZV vstupující v platnost 1. 9. 2021. Lektorka Vás bude informovat o aktuálních změnách: zavedení digitální kompetence, nové vzdělávací oblasti Informatika, změny časové dotace v Rámcovém učebním plánu, úpravy výstupů a doporučeného učiva v obsahu konkrétních vzdělávacích oborů na prvním i druhém stupni ZŠ, v průřezových tématech, atd.

Detaily akce

Číslo akce: AK04663
Doporučeno pro:
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 600 Kč
Termín akce od: 24. 5. 2021 – 15:00
Termín akce do: 24. 5. 2021 – 17:00
Rozsah hodin: 2hod.
Termín začátku akce: 24. 5. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 20. 5. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
Lektor: Mgr. Dana Forýtková

Na akci se nelze přihlásit.