Popis vzdělávací akce

Řešení fenoménu záškoláctví pomocí nástroje výchovné komise, tj. efektivní metody pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků školy v oblasti školní docházky, konkrétně neomluvené nebo dlouhodobě vysoké absence žáka, sestavení komise, praktické sdílení zkušeností lektorky. 90 min Ukázka vedení výchovné komise v přístupu zaměřeném na řešení, ty se orientují na minulé úspěchy na rozdíl od selhání, na přítomnou sílu a zdroje na rozdíl na slabost a nedostatek a na budoucí možnosti oproti omezení. Základní principy vedení rozhovoru - důraz na spolupráci se žákem, rodiči. Předpoklad, že žák je nejlepším odborníkem "na svůj život", rozhovor je veden tak, aby si žák uvědomil své cíle, uvědomil vlastní zdroje a ty plně využíval k žádoucí změně. 90 min Výstup výchovné komise - Individuální výchovný program. Praktický nácvik vedení rozhovoru se žákem v principech SF (Solution focused - zaměřeno na řešení) 90 min

Podrobnější informace

AKCE JE PRO CÍLOVOU SKUPINU pedagogů SŠ, G, ZŠ ZDARMA Akce je pořádána v rámci projektu Implementace KAP JMK II registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Detaily akce

Číslo akce: AK04664
Doporučeno pro:
Akreditace: neakr_on-line_2020
Cena: 0 Kč
Termín akce od: 8. 6. 2021 – 12:30
Termín akce do: 8. 6. 2021 – 17:30
Rozsah hodin: 6hod.
Termín začátku akce: 8. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 6. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Na akci se nelze přihlásit.