Popis vzdělávací akce

Účastníci získají základy první pomoci v rozsahu Zdravotník zotavovacích akcí dle platných předpisů, naučí se používat svých teoretických i praktických znalostí jako zdravotníci ve školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších zotavovacích akcích, seznámí se s vyhláškou 106/2001Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění, včetně novely vyhlášky č. 422/2013 Sb.. Obdrží metodický materiál, vypracovaný speciálně k tomuto kurzu.

Detaily akce

Číslo akce: AK04674
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Cena: 3 200 Kč
Termín akce od: 1. 10. 2021 – 10:00
Termín akce do: 15. 10. 2021 – 15:00
Rozsah hodin: 40hod.
Termín začátku akce: 1. 10. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 16. 9. 2021

Místo akce: Brno a okolí
Konkrétní místo: Brno, Hybešova 15
Kontakt: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
Lektor: Mgr. Františka Ertlová, Mgr. Pavel Spišák, Mgr. Eva Valkounová Ph.D.