Popis vzdělávací akce

V průběhu webináře se seznámíme s kritérii kvalitní školy, které při své inspekční činnosti využívá ČŠI. Zároveň by měl webinář přispět k souladu externího hodnocení školy ze strany ČŠI a vlastního, interního hodnocení školy – autoevaluace. Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek jako součást webináře nabídnou účinný nástroj plánování vlastního hodnocení v prostředí InspIS ŠVP i metody a nástroje pro provádění tohoto ohodnocení.

Detaily akce

Číslo akce: AK04683
Doporučeno pro:
Akreditace: neakr_on-line_2021
Cena: 930 Kč
Termín akce od: 14. 6. 2021 – 08:00
Termín akce do: 14. 6. 2021 – 12:00
Rozsah hodin: 4hod.
Termín začátku akce: 14. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 13. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
Lektor: PaedDr. Karel Tomek, Mgr. Anna Doubková

Na akci se nelze přihlásit.