Popis vzdělávací akce

Na semináři se seznámíte s aktuálními trendy a problémy mediální výchovy v českém prostředí včetně celospolečenského kontextu vzdělávání. Účastníci poznají různé metody a konkrétní aktivity zaměřené pro výuku mediální výchovy zacílené na rozvoj mediální gramotnosti použitelné ve výuce na všech druzích a stupních škol, vybrané z nich si aktivně vyzkouší.

Podrobnější informace

Cílovou skupinou jsou: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga.

Detaily akce

Číslo akce: AK04684
Doporučeno pro:
Akreditace: MSMT-46114/2020-2-145
Cena: 1 150 Kč
Termín akce od: 16. 6. 2021 – 14:00
Termín akce do: 16. 6. 2021 – 18:30
Rozsah hodin: 5hod.
Termín začátku akce: 16. 6. 2021
Termín odevzdání přihlášek: 16. 6. 2021

Místo akce: On-line
Konkrétní místo: On-line
Kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
Lektor: Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Poznámka:

Před konáním webináře zašleme na Váš email uvedený v přihlášce internetový odkaz.


Na akci se nelze přihlásit.