Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Jak na Minimální preventivní program a krizový plán školy. Jednoduše a stručně On-line 6hod. AK04493 Přihlásit
Právo, dokumentace a legislativa ve školství - nejčastější chyby v dokumentaci mateřských škol On-line 2hod. AK04210 Přihlásit
Jak si poradit s požadavky strávníků a diety ve školním stravování On-line 2hod. AK04601 Přihlásit
Postoje dětských strávníků k výživě a výživová doporučení On-line 2hod. AK04602 Přihlásit
Aktuální financování regionálního školství - Ing. Petra Schwarzová Brno, Hybešova 15 6hod. AK04625 Přihlásit
Provoz školní knihovny na základních školách On-line 3hod. AK04722 Přihlásit
Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04280 Přihlásit
Provoz školní knihovny na středních školách On-line 3hod. AK04723 Přihlásit
Jak na čtenářský deník a seznamy doporučené četby On-line 3hod. AK04724 Přihlásit
Zařazování nových potravin do spotřebního koše podle etiket On-line 2hod. AK04693 Přihlásit
Aktualizace problematiky ochrany osobních údajů v současných podmínkách On-line 3hod. AK04661 Přihlásit
Aby dětem ve škole chutnalo Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04463 Přihlásit
Řízení změn Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04816 Přihlásit
Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky Brno, Hybešova 15 6hod. AK04075 Přihlásit
Role pověřence pro ochranu osobních údajů v podmínkách školy On-line 3hod. AK04589 Přihlásit
JUDr. Poláková - Právní poradna Hodonín, Horní Valy 2 5hod. AK04405 Přihlásit
Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03986 Přihlásit
Efektivní řízení mateřské školy Brno, Hybešova 15 7hod. AK04788 Přihlásit
Právní poradna Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04402 Přihlásit
Hodnocení a hodnoticí pohovory Brno, Hybešova 15 8hod. AK04362 Přihlásit
Právní poradna Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04407 Přihlásit
Stravování zaměstnanců ve školských příspěvkových organizacích On-line 2hod. AK04765 Přihlásit
Právní poradna – JUDr. Hana Poláková Brno, Hybešova 15 5hod. AK04805 Přihlásit
Využití INSPIS ŠVP pro MŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03287 Přihlásit
Právní vědomí ředitele školy On-line 5hod. AK04592 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?