Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Matematická gramotnost – Společné vzdělávání (nadaní žáci, žáci se SPU) Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04148 Přihlásit
Polytechnika a zájmové vzdělávání Dlouhá 39, Pohořelice 8hod. AK03623 Přihlásit
Jak využít organizéry vědomostí ve výuce On-line 1hod. AK04603 Přihlásit
Tvoření ve školní družině Znojmo, Jana Palacha 11 4hod. AK04330 Přihlásit
JUDr. Poláková - Právní poradna Hodonín, Horní Valy 2 5hod. AK04405 Přihlásit
Komunikace ve školství - PhDr. Pekařová On-line 3hod. AK04637 Přihlásit
Celoroční hry a projekty ve ŠD, ŠK a v zájmovém vzdělávání On-line 6hod. AK04669 Přihlásit
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04392 Přihlásit
Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03986 Přihlásit
Efektivní řízení mateřské školy Brno, Hybešova 15 7hod. AK04788 Přihlásit
Rozvoj zrakového vnímání u předškoláků On-line 4hod. AK04703 Přihlásit
Síla smyslů ve společném vzdělávání Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04427 Přihlásit
Rétorika v praxi a hlasová hygiena Znojmo, Jana Palacha 11 6hod. AK04164 Přihlásit
Vzdělávání, přístupy, podpora dětí, žáků s poruchou autistického spektra Blansko, nám. Svobody 2 8hod. AK04150 Přihlásit
Video a text ve výuce první pomoci On-line 4hod. AK04610 Přihlásit
Třídnické hodiny – jak je realizovat, když na ně vlastně není čas On-line 4hod. AK04436 Přihlásit
Co je v hlavě, to se počítá Brno, Hybešova 15 8hod. AK04650 Přihlásit
Motivace žáka Brno, Hybešova 15 8hod. AK03711 Přihlásit
Síla smyslů ve společném vzdělávání Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04336 Přihlásit
Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků a v 1. ročníku ZŠ Blansko, nám. Svobody 2 4hod. AK04792 Přihlásit
Jak přistupovat k dítěti v náročné životní situaci On-line 3hod. AK04717 Přihlásit
Jak stanovovat hranice dětem i rodičům Hodonín, Horní Valy 2 5hod. AK03868 Přihlásit
RNDr. Zdenka Hromadová_Efektivní komunikace Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03720 Přihlásit
Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze Brno, Hybešova 15 8hod. AK04686 Přihlásit
Profesní portfolio jako nástroj pro rozvoj učitele Brno, Hybešova 15 6hod. AK03714 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?