Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze Brno, Hybešova 15 8hod. AK04686 Přihlásit
Profesní portfolio jako nástroj pro rozvoj učitele Brno, Hybešova 15 6hod. AK03714 Přihlásit
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 8hod. AK03435 Přihlásit
Právní poradna Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04402 Přihlásit
Čeština bez papíru Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04329 Přihlásit
Matematická gramotnost – proč a jak zvyšovat matematickou gramotnost žáků Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04628 Přihlásit
Environmentální vzdělávání v praxi mateřské školy MŠ Hudcova 8hod. AK04803 Přihlásit
Prevence poruch učení a chování Blansko, nám. Svobody 2 8hod. AK04808 Přihlásit
iKAP_Kyberšikana, její řešení a další zneužití ICT technologií_Mgr. Helena_Adamusová Brno, Hybešova 15 8hod. AK04727 Přihlásit
Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03829 Přihlásit
V přírodovědných předmětech v lavicích nesedíme Brno, Hybešova 15 8hod. AK04617 Přihlásit
Portfolio v praxi mateřských škol a jeho možnosti při diagnostické činnosti Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03309 Přihlásit
Hodnocení a hodnoticí pohovory Brno, Hybešova 15 8hod. AK04362 Přihlásit
Aktuální výuka první pomoci Brno, Hybešova 15 4hod. AK04772 Přihlásit
Právní poradna Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04407 Přihlásit
Písničkou a pohybem poznáváme svět Brno, Hybešova 15 4hod. AK04214 zobrazena
Stravování zaměstnanců ve školských příspěvkových organizacích On-line 2hod. AK04765 Přihlásit
Textilní a jiné obrázky Brno, Hybešova 15 8hod. AK04154 Přihlásit
Prevence poruch učení a chování Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04667 Přihlásit
Právní poradna – JUDr. Hana Poláková Brno, Hybešova 15 5hod. AK04805 Přihlásit
Formativní hodnocení žáků ve výuce Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04489 Přihlásit
Jak naučit žáky učit se Blansko, nám. Svobody 2 5hod. AK04147 Přihlásit
Zdravotník zotavovacích akcí Brno, Hybešova 15 40hod. AK04674 Přihlásit
Strategie vedení třídy na 1. stupni ZŠ Brno, Hybešova 15 5hod. AK04126 Přihlásit
Jak probudit silné já – nástroje kariérového poradenství Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04428 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?