Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Právní poradna – JUDr. Hana Poláková Brno, Hybešova 15 5hod. AK04806 Přihlásit
Alternativní metody ve výuce češtiny Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04725 Přihlásit
Vzdělávání, přístupy, podpora dětí, žáků s poruchou autistického spektra Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03082 Přihlásit
Úspěšně do školy - Metoda dobrého startu Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 16hod. AK04018 Přihlásit
Staré řecké báje a pověsti ve hrách a písních Brno, Hybešova 15 8hod. AK04627 Přihlásit
Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04158 Přihlásit
Jak pracovat s datovou schránkou aneb proč musí mít školy datovou schránku orgánu veřejné moci On-line 5hod. AK04685 Přihlásit
Učitel a jeho spolupráce s rodiči Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03837 Přihlásit
Relaxační techniky v MŠ Hodonín, Horní Valy 2 6hod. AK04350 Přihlásit
Pedagog a kultura slova – mluvme krásně a technicky Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04146 Přihlásit
Formativní hodnocení žáků ve výuce Brno, Hybešova 15 8hod. AK03925 Přihlásit
Prevence vyhoření Znojmo, Jana Palacha 11 6hod. AK04342 Přihlásit
Neverbální komunikace dítěte Brno, Hybešova 15 5hod. AK04762 Přihlásit
Na cestě k úspěšné škole Blansko, nám. Svobody 2 8hod. AK04688 Přihlásit
Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků a v 1. ročníku ZŠ Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 4hod. AK04790 Přihlásit
Čtenářská gramotnost – klíč k úspěchu nejen při testování žáků Hodonín, Horní Valy 2 4hod. AK04672 Přihlásit
Sebepoznání pro pedagogické pracovníky Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 8hod. AK04775 Přihlásit
Úprava úředních písemností - Mgr. Táborský Brno, Hybešova 15 6hod. AK04641 Přihlásit
Doporučení pro žáky se SVP a konkrétní PO Brno, Hybešova 15 8hod. AK03620 Přihlásit
Konflikty – řešení modelových situací z praxe Hodonín, Horní Valy 2 5hod. AK03888 Přihlásit
Stress management prakticky Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK04470 Přihlásit
Práce s třídním klimatem – kratší verze Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 8hod. AK02394 Přihlásit
Cvičme hravě a hlavně zdravě na 2. stupni ZŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03883 Přihlásit
Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné škole Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04581 Přihlásit
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu… Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04160 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?