Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví schválené vládou dne 10. 5. 2021 umožňuje konat prezenční formou jen vzdělávací akce, jichž se účastní malý okruh osob – do deseti osob včetně lektora nebo jiných vystupujících. 
 

Všechny zúčastněné osoby musí splnit tyto podmínky

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
   
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 
   
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
   

Celé znění mimořádného opatření je zveřejněno ZDE.

V případě dotazů k jednotlivým vzdělávacím akcím se můžete obrátit na kontaktní osobu či garanta studia uvedeného v přihlášce.