STEM jako významná součást Průmyslu 4.0

Vzdělání v oblasti přírodních věd, technologií, techniky a matematiky (STEM) se v dnešní znalostní ekonomice stává stále důležitější součástí základní gramotnosti. V době současné čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) bude mít člověk vzdělaný v těchto oblastech pro společnost vysokou hodnotu a současně bude mít ty nejlepší možné předpoklady pro to, aby v konkurenčním světě obstál. 
 

STEM ve školách 

Mezi dětmi ve školách však témata z oblasti STEM nejsou příliš oblíbená, proto se v naší organizaci snažíme díky projektu EduSTEM ukázat dětem a žákům mateřských, základních i středních škol a také vyučujícím nové cesty a možnosti pro výuku. Právě výsledkům této naší činnosti byla věnována Mezinárodní odborná konference nazvaná „Tvořím, tedy jsem!“, která se konala 27. května 2021, přenášená on-line na YouTube. 

 

Konference věnovaná vzdělávání v oblasti STEM

K tématům hovořili významní hosté, především náměstek hejtmana JMK pro vzdělávání a chytrý region pan Jiří Nantl a honorární konzul republiky Rakousko pan Georg Stöger.

Naši organizaci zastupovala paní ředitelka Leona Sapíková, která představila činnost organizace, zdůraznila význam přeshraničních projektů a odpovídala na otázky spojené s výukou v rámci badatelských kroužků. V nich děti formou odpovídající jejich věku získávají poznatky z oblasti STEM, zlepšují tzv. měkké dovednosti (schopnost týmové práce, chuť a ochotu učit se novým věcem, schopnost prezentovat výsledky své práce, kreativitu, strukturované a logické myšlení, sebereflexi), ale také slovní zásobu a jazykové kompetence v německém jazyce. Jazyk v tomto případě děti vnímají jako prostředek k odhalování důležitých informací, ne pouze jako cíl učení. 

Účastníkům konference byla nabídnuta pestrá paleta možností pro využití jednotlivých aktivit STEM v badatelské výuce. 

Děkujeme všem za účast!