Termíny Veletrhů vzdělávání, které Středisko služeb školám organizuje každoročně v Hodoníně a v Břeclavi, jsou takřka za dveřmi. Vzhledem k epidemiologickému vývoji situace, který nepříznivě ovlivňuje konání hromadných akcí, jsme se rozhodli zorganizovat Veletrh vzdělávání on-line. V našem zájmu je podílet se na rozvoji vzdělávání v kraji a současně pomoci žákům a jejich rodičům při výběru vhodné střední školy.
 

Zveme tímto všechny žáky 8. a 9. tříd, učitele, rodiče a veřejnost na tradiční Veletrhy vzdělávání, které se tentokrát uskuteční v netradičním ON-LINE prostředí. Umožníme Vám pohodlně navštívit různé obory škol odkudkoliv.

 

Jak bude Veletrh vzdělávání on-line probíhat?

Prezentujícím středním školám a účastníkům vytvoříme prostředí pro on-line setkání. Každá škola bude mít časový prostor 90 minut, během kterého zájemcům nabídne svoji prezentaci, možnost diskuze a chat. 

Veletrh vzdělávání on-line se bude konat v období od 12.10. 2020 do 4.12. 2020
 

Komu bude Veletrh vzdělávání on-line distribuován? 

Informace o Veletrhu vzdělávání on-line bude poskytnuta všem základním školám, výchovným poradcům a učitelům 8. a 9. tříd Jihomoravského kraje, kteří od nás obdrží vysílací časy s termíny daných škol a budou se moci s prezentujícími školami spojit on-line. Vše bude zveřejněno i prostřednictvím našich webových stránek, díky čemuž se na setkání se školami mohou přihlásit také rodiče žáků a široká veřejnost. 
 

Termíny prezentací jednotlivých středních škol a přihlášení ZDARMA naleznete na www.sssbrno.cz. Spoluorganizátorem akce je Úřad práce ČR.  
 

Pozvánka na Veletrh vzdělávání on-line bude vysílána také Rádiem Jih.

Kontakt pro další informace

PaedDr. Magda Zálešáková, zalesakova@sssbrno.cz, tel.: +420 603 867 660
Drahomíra Ševčíková, sevcikova@sssbrno.cz, tel.: +420 733 500 822
Ing. Stanislava Mrkvová, mrkvova@sssbrno.cz, tel.: +420 728 582 420