V rámci programu Erasmus+ byla vyhlášena první výzva

Výzva se týká 2 klíčových aktivit:

Mobilita jednotlivců (KA1)

  • Cílovou skupinou jsou žáci, studenti i dospělé osoby, které se vzdělávají. 

Projekty spolupráce (KA2)

  • Cílovou skupinou jsou organizace působící v počátečním i dalším odborném nebo neformálním vzdělávání, které mají zájem o mezinárodní spolupráci nebo partnerství s organizacemi v Evropě, ale i mimo ni. 
     

Termíny pro zasílání žádostí 

  • 11. května (projekty mobility osob)  
  • 20. května (projekty spolupráce)
     

Informace k výzvě a novému programu Erasmus+

Podrobné informace k programu Erasmus+ (2021–2027) naleznete ZDE.
Máte možnost přihlásit se na webináře, které vám mohou pomoci při předkládání žádosti.
Příručka programu je dostupná ZDE.
 

Žadatelům o grant přejeme, ať jsou jejich žádosti úspěšné.