Od července roku 2018 jsme partnery mezinárodního projektu Concepts for Proffesional Education in Border Regions (C4PE), v rámci něhož jsme realizovali už řadu projektových akcí.

V období září 2020–květen 2021 jsme v rámci tohoto projektu ověřovali nový vzdělávací program pro kariérové poradce. Kariérové poradenství je jedním z předpokladů pro budoucí dobré uplatnění každého člověka na trhu práce. Tím, že podporuje adaptabilitu na trhu práce, pomáhá částečně elimininovat některé nežádoucí jevy, jako je nezaměstnanost nebo předčasné odchody ze vzdělávání.
 

Více o vzdělávacím programu

Pilotáže vzdělávacího programu se zúčastnilo 15 pedagogických pracovníků základních a středních škol z JMK. Absolvovali celkem 250 hodin výuky od 18. 9. 2020 do 14. 5. 2021 formou seminářů, webinářů, videomeetingů, workshopů, společných a individuálních konzultací. Obsah jednotlivých modulů byl zaměřen na oblast školního kariérového poradenství, sociálního prostředí, trhu práce apod. Na výuce se podílel tým zkušených lektorů působících v oblasti kariérového poradenství v rámci celé ČR (Lukáš Vlček, Jan Brabec, Kamila Bolfová, Jekatěrina Málková, Petra Šnepfenbergová, Markéta Cudlínová, Helena Košťálová). 
Úkolem všech účastníků bylo v závěru studia provést hlubší analýzu stavu kariérového poradenství na škole a na základě získaných znalostí a informací navrhnout akční plán kariérového poradenství na své škole
 

Další plánované aktivity 

Díky našim absolventům budeme pokračovat v síťování těchto škol a v propojování se školami podporujícími kariérové poradenství v Kraji Vysočina. V rámci spolupráce navštívíme s absolventy studia v průběhu projektu ještě školy s podobným zaměřením práce v Dolním Rakousku a seznámíme se se zaměřením specializačního studia kariérového poradenství na Univerzitě v Kremži, která je hlavním partnerem tohoto projektu. 
 

Postřehy účastníků pilotáže vzdělávacího programu 

„Vzdělávací program mi otevřel oči. Do té doby jsem neměla ponětí, kudy „jít“, čeho se v práci kariérového poradce chytit, co vlastně dělat. Po absolvování programu mám naprosto jasnou představu, jak bude moje práce kariérového poradce pokračovat, co chci, jakým směrem se vydat!“

„(…) Vybrali jste ke spolupráci vynikající odborníky, takže všechny přednášky byly zajímavé a inspirativní. Díky za to! …“

„Vzdělávací program se mi neskutečně líbil a změnil mi dost razantně pohled na kariérové poradenství. Vnímám ho jako správné „nakopnutí“. Moc děkuji“
 

Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům, kteří se vzdělávacího programu zúčastnili.