Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG)

Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu, ATCZ5

 

Program: Evropská územní spolupráce (EUS) INTERREG V-A AT-CZ 2014–2020
Trvání projektu: 08/2016–10/2019 (39 měsíců)
Vedoucí partner: Úřad Dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4, Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko (Amt der NÖ Landesregierung)

 

Popis projektu
Cíle projektu
Partneři projektu

 


Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj rakousko-české přeshraniční spolupráce. Prvotním cílem projektu je zvýšení kvality a podpora průchodnosti jazykové výuky v mateřské škole do základní školy. Projekt zvyšuje hodnotu znalostí jazyků souseda, které slouží jako prostředek pro vzájemné porozumění a umožňují dětem a žákům získávat interkulturní kompetenci, čímž v celém příhraničním regionu vznikne osobní a pracovní potenciál.

Dojde ke zvýšení rozsahu a kvality vzdělávacích nabídek pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v oblastech přírodních věd, polytechnického vzdělávání, výuky cizích jazyků, řídících kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků, speciální pedagogiky, osobnostního rozvoje pedagogů a mentorské podpory. Vzniknou nové podněty pro vzdělávací aktivity škol, zaměřené na předávání zkušeností a sdílení dobré praxe. Dojde k rozšíření týmu lektorů a ke zvýšení kvality lektorské činnosti v různých oblastech vzdělávání, zejména v oblasti výuky cizích jazyků. Výstupy projektu obohacené o zkušenosti sousedních regionů budou využívány na podporu vzdělávání v JmK.

 


Cíle projektu

 • Rozvoj dalších vzdělávacích nabídek pro pedagogy MŠ a ZŠ.
 • Zlepšení dovedností pedagogů v oblasti komunikace, kooperace, plánování a hodnocení.
 • Rozšíření znalostí a výměna informací o sousedních regionech, partnerství mezi školami.
 • Rozvoj jazykových kompetencí se zaměřením nové výukové metody.
 • Propojení výuky českého a německého jazyka mezi MŠ a ZŠ.
 • Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na MŠ a ZŠ.
 • Prohloubení partnerství mezi školami v sousedních regionech.

 


Partneři projektu

 

 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice
 • Vysočina Education
 • Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
 • Stadtschulrat für Wien, Europa Büro
 • Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien
 • Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Bildung und Gesellschaft

 

 

Kontaktní osoby

 • Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, tel: +420 543 426 011, e-mail: reditelka@sssbrno.cz
 • Mgr. Ivo Prokeš, manažer projektu, tel: +420 543 426 037, e-mail: prokes@sssbrno.cz