Anotace

Jedná se o půldenní nebo jednodenní program založený na netradičních činnostech a zážitcích žáků. Zážitková akce se může uskutečnit v prostorách vaší školy nebo na jiném místě.

Popis akce

Podstatou zážitkové akce je vlastní aktivita žáků, kteří získávají zkušenosti a poznatky prostřednictvím svých zážitků. Formou zážitkové pedagogiky, her a společných úkolů se žáci učí spolupracovat, hledat řešení, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého. Cílem zážitkové akce je budování skupiny, stmelení kolektivu, společný zážitek, vzájemná spolupráce a soudržnost skupiny. Program je připraven tak, aby systematicky sledoval zvolený cíl a žákům nabídl atmosféru naplněnou emocemi a sílou okamžiku. Zkušenosti žáků, vyvolané zážitky, jsou následně rozebírány při zpětné vazbě.

Zážitkové akce organizujeme jako půldenní nebo jednodenní a mohou se konat v prostorách vaší školy nebo na jiném místě. Program připravujeme vždy tak, aby odpovídal věku a počtu žáků.

Informace k ceně

Uvedená cena je orientační.
Kalkulujeme individuálně.


Cena žák: 320Kč

Mohlo by vás zajímat