Anotace

Je formou zážitkové akce, která je určena převážně pro nově vzniklé třídy. Nejčastěji se pořádá na začátku nového školního roku. Délka trvání adaptačního kurzu bývá dva dny až jeden týden.

Popis akce

Podstatou adaptačního kurzu je vlastní aktivita žáků, kteří získávají zkušenosti a poznatky prostřednictvím svých zážitků. Cílem adaptačního kurzu je především vzájemné seznámení nových žáků ve třídě, jejich stmelení do fungující skupiny, vybudování vzájemné podpory a spolupráce mezi spolužáky, prohloubení vzájemných vztahů nejen mezi žáky, ale také mezi žáky a pedagogy, soudržnost skupiny.

Délka trvání adaptačního kurzu bývá dva dny až jeden týden. Zorganizovat pro vás můžeme celý adaptační kurz – od sestavení programu, ubytování, stravy až po personální zajištění. Zajistit můžeme i dílčí program na vašem adaptačním kurzu v místě konání. Program připravujeme vždy tak, aby odpovídal věku a počtu žáků.

Informace k ceně

Cena na dotaz.
Kalkulujeme individuálně.


Počet nocí od: 2
Počet nocí do: 2

Mohlo by vás zajímat