Anotace

Základy první pomoci hravě a prakticky – interaktivní výukový program pro MŠ a I. stupeň ZŠ.

Popis akce

Praktickou a hravou formou děti/ žáky seznámíme s poskytnutím první pomoci kamarádům, rodičům nebo prarodičům.
Vyzkouší si ošetření jednoduchých úrazů: jak přivolat pomoc, jak ošetřit krvácení z nosu, co s rozbitým kolenem a co s jinými úrazy, se kterými se mohou setkat v běžném životě.
Interaktivní výukový program je přizpůsoben těmto věkovým kategoriím:
3. – 5. ročník ZŠ
1. – 2. ročník ZŠ
mateřská škola

Program lze realizovat ve třídě, na školní zahradě nebo v našich prostorech.
Můžete jej zařadit také do období střídavé distanční výuky.

Čsová náročnost 90 minut. Lze upravit podle vašich potřeb.

Pro II. stupeň ZŠ a SŠ máme připraven program – První pomoc interaktivně.

Informace k ceně


Mohlo by vás zajímat