Anotace

Výukový program s využitím QR kódů zamřený na opakování učiva českého jazyka pro 6. ročník ZŠ.

Popis akce

Hravou a zábavnou formou si žáci zopakují stěžejní učivo českého jazyka.
Ve venkovních prostorech školy pomocí hry a QR kódů si připomenou slovní druhy, shodu podmětu s přísudkem, i/y, koncovky přídavných jmen, vzory, pády, rody a další.
Program doporučujeme zařadit do období střídavé distanční výuky, kdy jeho prostřednictvím lze spojit opakování s adaptačním programem a s prohloubením sociálních vazeb mezi žáky.

Určeno pro žáky 6. ročníku. Lze vytvořit i pro jiné ročníky.

Časová náročnost 90–120 minut. Lze upravit podle konkrétních požadavků.

Informace k ceně


Mohlo by vás zajímat