Anotace

Výukový program s využitím QR kódů zamřený na opakování učiva matematiky pro 6. ročník ZŠ.

Popis akce

Hravou a zábavnou formou si žáci zopakují stěžejní učivo matematiky.
Ve venkovních prostorech školy pomocí hry a QR kódů si připomenou obsah obdélníku, převody jednotek, násobení a dělení desetinným číslem, úhly a další.
Program doporučujeme zařadit do období střídavé distanční výuky, kdy jeho prostřednictvím lze spojit opakování s adaptačním programem a s prohloubením sociálních vazeb mezi žáky.
Určeno pro žáky 6. ročníku. Lze vytvořit i pro jiné ročníky.
Časová náročnost 90–120 minut. Lze upravit podle konkrétních požadavků.

Informace k ceně


Mohlo by vás zajímat