Volná místa

Volná místa Nabídka volných míst na školách
Uchazeči o místo Seznam uchazečů o volná místa na školách
Uchazeči o zástup Seznam uchazečů o volná místa na zástup - důchodci
Seznam uchazečů o volná místa na zástup - studenti
Nabídka místa Nabídku nového místa můžete zaslat na email volnamista@sssbrno.cz
Vaše žádost bude zveřejnĕna po dobu nejvýše 6 mĕsíců.
Žádost o místo zadost.xls

Vyplnĕnou žádost posílejte na adresu volnamista@sssbrno.cz