Untitled Document
SSS  EU  schulrat

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EU.

„Překročením hranic za novými zkušenostmi“

název operačního programu: INTEREG IIIA Česká republika - Rakousko
číslo priority: 8.3
název priority: Přeshraniční organizační struktury a sítě
číslo opatření: 8.3.2
název opatření: Malé projekty včetně akcí typu „people to people“ a pilotních projektů

Doba realizace projektu:
1. září 2006 – 28. února 2007

Rozpočet projektu:
289.457 Kč

Personální zabezpečení projektu:
Ing. Lucie Karpíšková
Miroslava Kachlířová, DiS.

Cíle projektu:
Výměna zkušeností a praxí jihomoravským a rakouských učitelů ZŠ formou jednodenních workshopů.

O projektu:
SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno realizovalo tento projekt ve spolupráci s rakouským partnerem – Evropským úřadem pro vzdělávání ve Vídni – v rámci iniciativy společenství INTEREG IIIA Česká republika – Rakousko. Cílem bylo zprostředkování kontaktu pedagogů – jazykářů ZŠ v jedné části, ve druhé části výměnná návštěva dětí učících se jazyk svých sousedů.

V rámci projektové části zaměřené na učitele – jazykáře I. a II. stupně ZŠ byly připraveny dva workshopy ve Vídni, kde se pedagogové seznámili s rakouským systémem školství, kurikulem, přístupem k výuce cizích jazyků. Cílem bylo prohloubení a zefektivnění spolupráce českých a rakouských pedagogů, umožnění vzájemné konfrontace způsobu výuky cizích jazyků , výměna zkušeností a dobrých praxí, navázání osobních pracovních kontaktů.

79

1113

Projektová část zaměřená na děti, učící se jazyk svých sousedů již od první třídy , byla nazvána „Učení jazyka nezná hranice“. Proběhla třídenní návštěva dvanáctiletých dětí z brněnské ZŠ Antonínská u stejně starých dětí na vídeňské škole Pazmanitengasse a naopak. Při obou návštěvách měli děti připravený bohatý program (vzájemné interwiew, společná výuka, prohlídka měst, návštěva Prateru, projížka na Riesenradu, práce v keramické dílně, sportovní odpoledne, diskotéka…) Děti neustále srovnávaly a zjišťovaly, co se jim líbí víc ve Vídni a co je naopak lepší u nás. A právě ta možnost srovnání spolu se zjištěním , že se domluví, je přínosem této části projektu.

1517

1921

2325

2729

3133

20. února 2007 proběhla závěrečná konference projektu, na níž vystoupili i zástupci Evropského úřadu pro vzdělávání ve Vídni - jeho ředitel Mgr. Dr. Franc Schimek a koordinátor projektu Education Quality Dipl. Päd. Claudia Ischepp. Náš projekt si pochopitelně nemohl klást velké cíle, ale snad trochu přispěl k odstranění případných bariér dvou malých evropských zemí.

3537