WiFi Školy I. head

Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj II. etapa

Projekt je začleněn do prioritní osy 3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, opatření 3.4 Veřejné služby regionálního významu.

Doba plnění projektu bude probíhat v době od 1.9.2009 do 30.11.2009.

img

Cílem projektu „Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj“ je vybudovat v 10 středních vzdělávacích zařízeních Jihomoravským krajem bezpečnou bezdrátovou (WiFi) infrastrukturu. Tato infrastruktura je důležitou podmínkou pro používání moderních výukových metod a pomůcek ve všech třídách. Odstraňuje problém s nedostatečným počtem počítačových učeben.  Moderní pomůcky (přenosné počítače, projektory, tablety apod.) získají díky bezdrátové síti mobilitu a mohou být tím pádem sdíleny více pedagogy a třídami. Mohou takto pomoci ve výuce většiny přírodovědných i humanitních předmětů. Pedagog a žáci získají pomocí bezdrátové sítě přístup k informačním zdrojům a online aplikacím, které mohou být sdíleny i více školami v regionu.  Učitelé mohou např. zadávat průběžnou klasifikaci a docházku přímo ve třídě tak, aby rodiče měli okamžitý přehled o studiu svých dětí. Vedení elektronické dokumentace snižuje administrativní zátěž pedagogů a nabízí přímou komunikaci školy s rodiči.

V konečném efektu by tento projekt měl přispět ke zkvalitnění výuky, zefektivnění práce pedagogů a lepší komunikaci škol s rodiči. Jednotlivé fáze projektu „Bezdrátová škola“ jsou první etapou (infrastrukturní) komplexnějšího strategického záměru Jihomoravského kraje, kterým je modernizovat ICT prostředí ve školách a umožnit vzájemnou komunikaci mezi školami, učiteli, žáky a rodiči. V rámci navazujících projektů se budou např. řešit on-line vzdělávací a administrativní nástroje, které umožní učitelům lépe evidovat hodnocení žáků a zefektivnit vnitřní organizaci kolem vyhodnocování studia a umožní rodičům elektronickou cestou sledovat výsledky jejich dětí a současně studentům umožní provádět „domácí úkoly a práce“ elektronicky.

Záměrem je v budoucnu pokrýt bezdrátovou infrastrukturou všechny střední školy zřizované Jihomoravským krajem.

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávací a sociální infrastruktury vyššího řádu v majetku krajů

Místo realizace vč. místa dopadu projektu

Místo realizace projektu „Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj II. etapa“  je vymezeno v rámci Jihomoravského kraje.

Územní dopad

Škola
Adresa
Město/obec
Gymnázium Vyškov Komenského nám. 16 Vyškov
Klvaňovo Gymnázium Komenského 549 Kyjov
Gymnázium Mikulov Komenského 7 Mikulov
Gymnázium Bučovice Součkova 500 Bučovice
Gymnázium T.G.Masaryka Dukelské nám. 7 Hustopeče
Gymnázium Moravský Krumlov Smetanova 168 Moravský Krumlov
Gymnázium Dr. Karla Polesného Komenského nám. 4 Znojmo
SOŠ a SOU Blansko Bezručova 33 Blansko
SPŠ Jedovnice Na Větráku 463 Jedovnice
Obchodní akademie Znojmo Přemyslovců 4 Znojmo